Alumni

Class of 2017, 54 Students

Chue Lee

Pasua

Gao Youa

Elijah

Ger

Mai

Seng

Hassan

Austin

Gaozong

Mai Chee

Gary

Kong Cheng

Krabok

Nouchi

Elisiah

Khousheng

Salathitvang

Ger

Maiying

Nhia

Zac

Cha

Chia

Kou

Lucy

Pachoua

Su

Ee

Especial

Kong Cheng

Maiblia

Nina

Anthony

Kerchee

Kerchu

Michael

Rose

Tong

Vong

Amanda

Cheng

Christian

Jeff

Jimmy

Joseph

Kevin

Lilly

Nou

Noucheng

Pangchang

Serena

Yingshea

Youa