Alumni

Class of 2018, 64 Students

Brandon

Yue Peng

Gaosheng

Abigail

Benjamen

Chong

Jeffrey

Kiatong

Michael

Nhia

Kaaj Sab

Nyaj

Chao

Iazong

Kazeng

Phoua

Tk

Emily

Alee

Payenglia

Aaron

Stephanie

Casundra

Chenou

Chong

Joseph

Lisa

Yuepeng

Zang

Alee

Andy

Chathudy

Chueshey

Donovan

Fantasia

Holly

Josiah

Lily

Long

Maly

Pang Dao

Pao Choua

Pazong

Peevxwm

Spencer

Sue

Thaokang

Army

Sckylenna

Elijah

Emily

Kuyetsim

Mai Zoua

Robert

Bencee

Dang

Der

Gau Nou

Hope

Jordan

Kao

Komeng

Lee

Mai Chong